hu.po 6.43 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6
# Hungarian translation of Link (5.x-2.5)
# Copyright (c) 2009 by the Hungarian translation team
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Link (5.x-2.5)\n"
Balogh Zoltan's avatar
Balogh Zoltan committed
7 8
"POT-Creation-Date: 2009-11-21 11:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-21 11:04+0000\n"
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
"Language-Team: Hungarian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"

msgid "Title"
msgstr "Cím"
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
msgid "Link"
msgstr "Hivatkozás"
msgid "Link Target"
msgstr "Hivatkozás célja"
msgid "URL"
msgstr "Webcím"
msgid "Placeholder tokens"
msgstr "Helykitöltő vezérjelek"
msgid ""
"The following placeholder tokens can be used in both paths and titles. "
"When used in a path or title, they will be replaced with the "
"appropriate values."
msgstr ""
"A következő helykitöltő vezérjelek használhatók mind az "
"útvonalak, mind a címek megadásakor. Használatuk során az "
"útvonal vagy cím elemekben a megfelelő behelyettesített érték "
"fog megjelenni."
msgid "Optional Title"
msgstr "Nem kötelező cím"
msgid "Required Title"
msgstr "Szükséges cím"
msgid "No Title"
msgstr "Nincs cím"
msgid "Link Title"
msgstr "Hivatkozás cím"
msgid "URL Display Cutoff"
msgstr "Webcím megjelenítés levágása"
msgid ""
"If the user does not include a title for this link, the URL will be "
"used as the title. When should the link title be trimmed and finished "
"with an elipsis (…)? Leave blank for no limit."
msgstr ""
Balogh Zoltan's avatar
Balogh Zoltan committed
51
"Ha a felhasználó nem ad meg címet a hivatkozáshoz, a webcím lesz "
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
"címként használva. Mikor kell az hivatkozás címét levágni és a "
"végére három pontot (…) illeszteni? Üresen hagyva nincs "
"korlát."
msgid "Default (no target attribute)"
msgstr "Alapértelmezés (nincs cél tulajdonság)"
msgid "Open link in window root"
msgstr "A hivatkozás megnyitása a gyökér ablakban"
msgid "Open link in new window"
msgstr "A hivatkozás megnyitása új ablakban"
msgid "Allow the user to choose"
msgstr "Megengedi a felhasználónak a választást"
msgid "Additional CSS Class"
msgstr "További <em>CSS</em> osztály"
msgid "Not a valid URL."
msgstr "Érvénytelen webcím."
msgid "Titles are required for all links."
msgstr "Cím szükséges minden hivatkozásnak."
msgid "Open URL in a New Window"
msgstr "A webcím megnyitása egy új ablakban"
msgid "Defines simple link field types."
msgstr "Egyszerű hivatkozás mezőtípusokat ad."
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"
msgid "Optional URL"
msgstr "Nem kötelező webcím"
msgid ""
"If checked, the URL field is optional and submitting a title alone "
"will be acceptable. If the URL is ommitted, the title will be "
"displayed as plain text."
msgstr ""
Balogh Zoltan's avatar
Balogh Zoltan committed
82 83 84
"Ha be van jelölve, akkor a webcím mezőt nem kötelező megadni, "
"megengedett lesz csak egy cím beküldése. Ha a webcím hiányzik, "
"akkor a cím mező sima szövegként lesz megjelenítve."
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
msgid "Static Title: "
msgstr "Statikus cím: "
msgid ""
"If the link title is optional or required, a field will be displayed "
"to the end user. If the link title is static, the link will always use "
"the same title. If <a href=\"http://drupal.org/project/token\">token "
"module</a> is installed, the static title value may use any other node "
"field as its value. Static and token-based titles may include most "
"inline XHTML tags such as <em>strong</em>, <em>em</em>, <em>img</em>, "
"<em>span</em>, etc."
msgstr ""
"Ha a hivatkozás címe nem kötelező vagy kötelező, egy mező lesz "
"megjelenítve a végelhasználónak. Ha a hivatkozás címe statikus, "
"akkor mindig ugyanazt a címet fogja használni. Ha a <a "
"href=\"http://drupal.org/project/token\">Token modul</a> telepítve "
"van, a statikus cím értéke bármelyik másik tartalommező "
"értékét használhatja. A statikus és tokenalapú címek "
"tartalmazhatnak néhány XHTML jelölést. Például: <em>strong</em>, "
"<em>em</em>, <em>img</em>, <em>span</em>, stb."
msgid "Allow user-entered tokens"
msgstr "Megenged felhasználó által megadott vezérjeleket"
msgid ""
"Checking will allow users to enter tokens in URLs and Titles on the "
"node edit form. This does not affect the field settings on this page."
msgstr ""
Balogh Zoltan's avatar
Balogh Zoltan committed
110 111 112
"Bejelölése engedélyezi a felhasználók számára a tartalom "
"szerkesztése űrlapon vezérjelek megadását a webcímekben és a "
"címekben."
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
msgid "Rel Attribute"
msgstr "„Rel” tulajdonság"
msgid ""
"When output, this link will have this rel attribute. The most common "
"usage is <a "
"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a> "
"which prevents some search engines from spidering entered links."
msgstr ""
"A kimenetben ehhez a hivatkozáshoz ez a rel tulajdonság lesz "
"hozzáillesztve. A leggyakoribb felhasználási mód a <a "
"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a>, "
"ami megakadályoz néhány keresőmotort abban, hogy felderítse a "
"megadott hivatkozásokat."
msgid ""
"When output, this link will have have this class attribute. Multiple "
"classes should be separated by spaces."
msgstr ""
"A kimenetben ehhez a hivatkozáshoz ez a osztály  lesz "
"hozzáillesztve. Több osztály is megadható szóközökkel "
"elválasztva."
msgid "A default title must be provided if the title is a static value"
msgstr ""
"Egy alapértelmezés szerinti címet meg kell adni, ha a cím statikus "
"érték"
msgid ""
"The following placeholder tokens can be used in both titles and URLs. "
"When used in a URL or title, they will be replaced with the "
"appropriate values."
msgstr ""
"A következő helykitöltő vezérjelek lesznek alkalmazva a címek "
"és a webcímek esetén. A webcímben vagy a címben használva a "
"megfelelő értékek lesznek behelyettesítve."
msgid "More Links"
msgstr "További hivatkozások"
msgid "At least one title or URL must be entered."
msgstr "Legalább egy címet, vagy webcímet meg kell adni."
msgid "You cannot enter a title without a link url."
msgstr "Nem lehet címet megadni webcím hivatkozás nélkül."
msgid "Title, as link (default)"
msgstr "Cím, mint hivatkozás (alapértelmezés)"
msgid "URL, as link"
msgstr "Webcím, mint hivatkozás"
msgid "URL, plain text"
msgstr "Webcím, sima szöveg"
msgid "Short, as link with title \"Link\""
msgstr "Rövid, hivatkozásként „Hivatkozás” címmel"
msgid "Label, as link with label as title"
msgstr "Címke, hivatkozásként a címkével mint címmel"
msgid "Separate title and URL"
msgstr "Cím és webcím elválasztása"